Våra löften

Vi gör skillnad

Vi är effektiva och flexibla

Då vi sett behovet av valmöjlighet och flexibilitet både vad gäller var undervisningen sker samt intensiteten av undervisningen tar vi hänsyn till ert behov och anpassar oss. Vi vill föra fram glädjen med läxläsning och inspirera till aktiv utveckling.

God uppföljning

Som förälder får du regelbunden återkoppling om vad som uträttats och vilka framsteg vi noterat i lärandet. Syftet är att föräldrar och elever ska få en kontinuerlig uppdatering kring vad som skett under de timmar vi jobbar med er.

Nöjdhetsgaranti

Om ni inte är nöjda med studiecoachens prestation åtar vi oss att ersätta denne omgående med en annan studiecoach.

Utmärkt service

Vi garanterar en utmärkt service och tillgänglighet – vi finns alltid tillhands för frågor och funderingar via email eller besök oss på plats på vårt kontor i Borås.


Så här går det till

Uppstartsmöte

Kostnadsfritt möte där vi tillsammans sätter upp delmål och mål för kommande studiehjälp.

Studiehjälpen påbörjas

Varje studiepass pågår i 2 timmar. Ni kan välja att sitta i våra lokaler eller i hemmet. Såklart fokuserar vi på det ämne som ni valt att få hjälp med, men även på att vässa studietekniken.

Dokumentation

Studiecoachen dokumenterar vad som har gjorts under passet, vilket ni får ta del av via GradeUp's dokumentationssystem.

Kontakta oss