Välkommen in
på en kaffe!

GradeUp

Vår ambition är att eleven med vår hjälp ska ges möjlighet att uppnå önskvärda resultat. De ledord som genomsyrar vårt företag är: engagemang, profession, resultat och kommunikation. I kontakten med våra kunder arbetar vi för att dessa grundstenar återspeglas och realiseras.

Vi är engagerade:

Vi engagerar oss i varje enskild elev och vår drivkraft är utveckling och lärande. Våra studiecoacher besitter goda ämneskunskaper och har viljan att inspirera sin elev. Kännetecknande för vår verksamhet är studiecoachernas förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande.

Vi är professionella:

Att bemöta eleven professionellt är en förutsättning för att säkerställa kvaliteten i vårt företag.
Våra anställda agerar som goda förebilder, är kompetenta inom sitt område och har erfarenhet av pedagogiska situationer.

Vi är resultatinriktade:

Vår strävan är att eleven med vår hjälp ska nå de resultat som han eller hon önskar. Vägen dit genomsyras av individanpassad och inspirerande undervisning. Vi är lyhörda för att elever har olika sätt att lära in på och strävar efter att alla ska lyckas väl och känna sig nöjda med sina prestationer.

Vi strävar efter god kommunikation

Att utveckla och förbättra vår verksamhet är viktigt för oss och vi värdesätter elever, föräldrar och medarbetares åsikter och förslag. En rak och ärlig kommunikation är en förutsättning för detta. I en lärandeprocess är det viktigt att utrymme för små och stora frågor finns och att kunden upplever ett tillåtande klimat där sådana kan ställas.


Så här går det till

Uppstartsmöte

Kostnadsfritt möte där vi tillsammans sätter upp delmål och mål för kommande studiehjälp.

Studiehjälpen påbörjas

Varje studiepass pågår i 2 timmar. Ni kan välja att sitta i våra lokaler eller i hemmet. Såklart fokuserar vi på det ämne som ni valt att få hjälp med, men även på att vässa studietekniken.

Dokumentation

Studiecoachen dokumenterar vad som har gjorts under passet, vilket ni får ta del av via GradeUp's dokumentationssystem.

Kontakta oss