Se till hela din
medarbetares liv

Erbjud kvalitetstid
– läxhjälp som förmån

Studiecoachning och läxhjälp tar mycket tid i anspråk. Kontakten mellan förälder och barn är viktig så den ska vi inte göra avkall på. Tvärtom uppmuntra. Däremot är tjatet, gnatet och föräldrars irritation över bördan inte lika bra, det är där du kan göra skillnad för dina medarbetare. Att erbjuda läxhjälp till era medarbetares familjer kommer ge föräldern mer lugn, mindre stress och mer kvalitetstid med barnen (även när de gör läxor). Oavsett om det gäller att erbjuda en annorlunda förmån, eller om ni har en ond plan att era medarbetare skall vara mer utvilade på jobbet, eller om ni helt enkelt är ett företag som ser era medarbetares hela liv och vill vara med och bidra till en lättare vardag för dem så finns GradeUp.

 

Vi kan bli ditt företags framtids bästa vän.

Kontakta oss


Så här går det till

Uppstartsmöte

Kostnadsfritt möte där vi tillsammans sätter upp delmål och mål för kommande studiehjälp.

Studiehjälpen påbörjas

Varje studiepass pågår i 2 timmar. Ni kan välja att sitta i våra lokaler eller i hemmet. Såklart fokuserar vi på det ämne som ni valt att få hjälp med, men även på att vässa studietekniken.

Dokumentation

Studiecoachen dokumenterar vad som har gjorts under passet, vilket ni får ta del av via GradeUp's dokumentationssystem.

Kontakta oss