Vi samarbetar med
Destination Gymnasiet

VÅR FRAMTID STÅR INFÖR
STORA UTMANINGAR

Allt fler elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg och möjlighet att ta sig vidare till gymnasiet. För samhället innebär det enorma kostnader – för individen är det förödande. Varje dag redovisas allt sämre betygsresultat från hela landet. Borås är långt ifrån ett undantag. Än.

DET KRÄVER UNIKA
SAMARBETEN OCH IDÉER

Kvalificerade unga högskole- och universitetsstudenter hjälper ungdomar så de höjer betygen och får möjligheten att ta sig vidare. Det är kostnadsfritt för elever och skola tack vare att studiehjälpstimmarna finansieras av näringslivet – som i sin tur är med och bygger ungdomarnas, sin egen- och Borås kommuns framtid.

Läs mer här »


Så här går det till

Uppstartsmöte

Kostnadsfritt möte där vi tillsammans sätter upp delmål och mål för kommande studiehjälp.

Studiehjälpen påbörjas

Varje studiepass pågår i 2 timmar. Ni kan välja att sitta i våra lokaler eller i hemmet. Såklart fokuserar vi på det ämne som ni valt att få hjälp med, men även på att vässa studietekniken.

Dokumentation

Studiecoachen dokumenterar vad som har gjorts under passet, vilket ni får ta del av via GradeUp's dokumentationssystem.

Kontakta oss