Introduktionsträff

Innan vi startar upp ett samarbete har vi alltid ett första introduktionsmöte där studiecoach, samordnare, förälder och elev sitter med. På så sätt får eleven möta sin studiecoach och skapa en första relation under avspända förhållanden. Vi kan berätta vad GradeUp kan erbjuda och studiecoachen kan presentera sig för eleven.
Vi bildar oss en uppfattning om elevens behov och diskuterar vilka förväntningar ni har på den hjälp vi erbjuder. Tillsammans gör vi sedan upp en plan med mål och delmål för kommande pass.
Introduktionsträffen är kostnadsfri.

Från 1 augusti 2015 är Rut-avdraget för läxhjälp borttaget


Inför prov

Ta hjälp av en studiecoach inför provet! Du får professionell hjälp att lyckas väl på ditt prov. Här binder man inte upp sig för en hel termin utan bokar fem pass (10 timmar) som fördelas under en period. Det blir intensivt och fokuserat för att nå ett gott resultat för kommande prov!
Väljer du Inför Prov får du:

  • Samma studiecoach vid alla fem tillfällen
  • Dokumentation och feedback
  • Vi jobbar aktivt med studieteknik

Pris 5200kr

Regelbundet

Av erfarenhet vet vi att om du vill få ut maximalt av din studiehjälp är det bästa att ha regelbunden studiecoachning. Du träffar en och samma coach vid alla pass och tillsammans sätts delmål och mål för resultat upp. För många elever blir studiecoachen både en inspiration och god förebild och i den trygga relationen främjas förmågan att lära.
Väljer du regelbundet får du:

  • Samma studiecoach vid varje tillfälle
  • Vi dokumenterar vad som görs vid varje pass och ger feedback
  • Vi jobbar aktivt med studieteknik

Pris 520kr/timma


Så här går det till

Uppstartsmöte

Kostnadsfritt möte där vi tillsammans sätter upp delmål och mål för kommande studiehjälp.

Studiehjälpen påbörjas

Varje studiepass pågår i 2 timmar. Ni kan välja att sitta i våra lokaler eller i hemmet. Såklart fokuserar vi på det ämne som ni valt att få hjälp med, men även på att vässa studietekniken.

Dokumentation

Studiecoachen dokumenterar vad som har gjorts under passet, vilket ni får ta del av via GradeUp's dokumentationssystem.

Kontakta oss