Alla behöver
en coach

Alla behöver coachning. Både på fotbollsplanen och i skolarbetet. När det gäller skolan kan behoven kan vara olika. Vissa behöver komma ikapp, andra behöver plugga fokuserat inför ett prov medans andra vill förbättra sina betyg de sista svettiga månaderna innan examen. Man för heller inte glömma de som räcker upp handen först, de som ligger före och får för lite fokus.

Så här går det till

Uppstartsmöte

Kostnadsfritt möte där vi tillsammans sätter upp delmål och mål för kommande studiehjälp.

Studiehjälpen påbörjas

Varje studiepass pågår i 2 timmar. Ni kan välja att sitta i våra lokaler eller i hemmet. Såklart fokuserar vi på det ämne som ni valt att få hjälp med, men även på att vässa studietekniken.

Dokumentation

Studiecoachen dokumenterar vad som har gjorts under passet, vilket ni får ta del av via GradeUp's dokumentationssystem.

Kontakta oss