Vi ser behovet

GradeUp erbjuder professionell studie-och läxhjälp i hemmet eller i våra lokaler. Behöver du specifik hjälp i ett ämne eller extra hjälp inför prov och förhör? Vi matchar ert behov med en studiecoach som kan tillgodose det ni efterfrågar. Tillsammans lägger vi upp en plan som gör läxläsningen lustfylld och då kommer även resultaten. Samarbetet studiecoach och elev emellan kan åstadkomma underverk.

Hur fungerar det?

Till oss kan ni vända er oavsett om ni vill ha kontinuerlig hjälp under hela terminen eller vid punktinsatser inför svåra prov och intensiva perioder i skolan. Till oss kan ni komma oavsett betygsmål – vi anpassar läxhjälpen utifrån era behov och förutsättningar! Upp till tre personer kan dela på ett tillfälle med en studiecoach.

Plugga med en student

Våra studiecoacher är alla experter i sina ämnen. Genom att kontinuerligt plugga tillsammans med en student från högskolan ges yngre elever möjligheten att möta en studieförebild, där eleven får möjlighet att utöver läxhjälp även diskutera studieteknik. Genom att skapa studierutiner tillsammans med en personlig studiecoach blir skolarbetet roligare och går bättre.

Återkoppling

Som förälder får du regelbunden återkoppling om vad som uträttats och vilka framsteg vi noterat i lärandet. Syftet är att föräldrar och barn ska få en kontinuerlig uppdatering kring vad som skett under de timmar vi jobbar med er.

Vi erbjuder

 • Hjälp med läxläsning i Borås med omnejd.
 • Grundskole- och gymnasieelever läxhjälp eller att förbättra ett specifikt ämne ( t.ex: matte, engelska, SO m.m).
 • Studieteknik.
 • Varje sammankomst följs upp med återkoppling av resultat.
 • En studiecoach efter ditt barns behov.
Vi Löfte

Vi ser behovet

GradeUp erbjuder professionell studie-och läxhjälp i hemmet eller i våra lokaler. Behöver du specifik hjälp i ett ämne eller extra hjälp inför prov och förhör? Vi matchar ert behov med en studiecoach som kan tillgodose det ni efterfrågar. Tillsammans lägger vi upp en plan som gör läxläsningen lustfylld och då kommer även resultaten. Samarbetet studiecoach och elev emellan kan åstadkomma underverk.

Hur fungerar det?

Till oss kan ni vända er oavsett om ni vill ha kontinuerlig hjälp under hela terminen eller vid punktinsatser inför svåra prov och intensiva perioder i skolan. Till oss kan ni komma oavsett betygsmål – vi anpassar läxhjälpen utifrån era behov och förutsättningar! Upp till tre personer kan dela på ett tillfälle med en studiecoach.

Plugga med en student

Våra studiecoacher är alla experter i sina ämnen. Genom att kontinuerligt plugga tillsammans med en student från högskolan ges yngre elever möjligheten att möta en studieförebild, där eleven får möjlighet att utöver läxhjälp även diskutera studieteknik. Genom att skapa studierutiner tillsammans med en personlig studiecoach blir skolarbetet roligare och går bättre.

Återkoppling

Som förälder får du regelbunden återkoppling om vad som uträttats och vilka framsteg vi noterat i lärandet. Syftet är att föräldrar och barn ska få en kontinuerlig uppdatering kring vad som skett under de timmar vi jobbar med er.

Vi erbjuder

 • Hjälp med läxläsning i Borås med omnejd.
 • Grundskole- och gymnasieelever läxhjälp eller att förbättra ett specifikt ämne ( t.ex: matte, engelska, SO m.m).
 • Studieteknik.
 • Varje sammankomst följs upp med återkoppling av resultat.
 • En studiecoach efter ditt barns behov.

Vi gör skillnad

I en aktiv familjs vardag kan det vara svårt att hinna med allt. Att stötta sitt barn med läxläsning, förberedelse inför prov samt förklara bästa studietekniken kräver tid, kunskap och pedagogisk förmåga.
Här ser vi på GradeUp att vi kan göra en skillnad! Till oss kan du komma oavsett du vill klara ett ämne eller om du vill nå höga betyg. Vi anpassar studiehjälpen efter dina behov!

GradeUp`s Ledord

Vår ambition är att eleven med vår hjälp ska ges möjlighet att uppnå önskvärda resultat. De ledord som genomsyrar vårt företag är: engagemang, profession, resultat och kommunikation. I kontakten med våra kunder arbetar vi för att dessa grundstenar återspeglas och realiseras.

Vi är engagerade:

Vi engagerar oss i varje enskild elev och vår drivkraft är utveckling och lärande. Våra studiecoacher besitter goda ämneskunskaper och har viljan att inspirera sin elev. Kännetecknande för vår verksamhet är studiecoachernas förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande.

Vi är professionella:

Att bemöta eleven professionellt är en förutsättning för att säkerställa kvaliteten i vårt företag.
Våra anställda agerar som goda förebilder, är kompetenta inom sitt område och har erfarenhet av pedagogiska situationer.

Vi är resultatinriktade:

Vår strävan är att eleven med vår hjälp ska nå de resultat som han eller hon önskar. Vägen dit genomsyras av individanpassad och inspirerande undervisning. Vi är lyhörda för att elever har olika sätt att lära in på och strävar efter att alla ska lyckas väl och känna sig nöjda med sina prestationer.

Vi strävar efter god kommunikation

Att utveckla och förbättra vår verksamhet är viktigt för oss och vi värdesätter elever, föräldrar och medarbetares åsikter och förslag. En rak och ärlig kommunikation är en förutsättning för detta. I en lärandeprocess är det viktigt att utrymme för små och stora frågor finns och att kunden upplever ett tillåtande klimat där sådana kan ställas.

Studiecoacherna

 • Studiecoacherna handplockas för sitt engagemang och förmåga att förmedla kunskap.
 • Våra studiecoacher får kontinuerlig kompetensutveckling.
 • Varje studiepass följs upp med återkoppling av resultat.
 • Vi strävar efter att varje elev ska få en förebild i sin studiecoach som man kan identifiera sig med, lyssna på och ta intryck av.
 • Vi har en enorm kunskapsmässig bredd hos våra studiecoacher med alltifrån lärarstudenter till ingenjörer.
 • Våra studiecoacher kan hjälpa dig om du kommit efter i något ämne eller om du vill känna dig säkrare på att få ett högt betyg.
 • Våra studiecoacher gör verklig skillnad för sina elever.

Erik Göranzon GradeUp

Hej mitt namn är Erik Göranzon. Jag är en av många duktiga studiecoacher på GradeUp. Kontakta oss gärna för ett gratis möte! Vi ses

Våra löften

Filip Gradeup
Läs hela artikeln här

Vi är effektiva och flexibla

vi sett behovet av valmöjlighet och flexibilitet både vad gäller var undervisningen sker samt intensiteten av undervisningen tar vi hänsyn till ert behov och anpassar oss. Vi vill föra fram glädjen med läxläsning och inspirera till aktiv utveckling.

Gradeups studiecoacher väljs ut med stor omsorg

Alla GradeUp´s studiecoacher rekryteras för sitt engagemang, sin pedagogiska förmåga och sina goda ämneskunskaper. Du väljer det upplägg som passar er familj bäst. Vi erbjuder läxhjälp i ert hem eller i våra lokaler i Borås.

God uppföljning

Som förälder får du regelbunden återkoppling om vad som uträttats och vilka framsteg vi noterat i lärandet. Syftet är att föräldrar och elever ska få en kontinuerlig uppdatering kring vad som skett under de timmar vi jobbar med er.

Nöjdhetsgaranti

Om ni inte är nöjda med studiecoachens prestation åtar vi oss att ersätta denne omgående med en annan studiecoach.

Utmärkt service

Vi garanterar en utmärkt service och tillgänglighet – vi finns alltid tillhands för frågor och funderingar via email eller besök oss på plats på vårt kontor i Borås.

Kontakt

Hemsida: Gradeup.se
Telefon: 033 – 13 45 55
Mobil: 0702 – 55 04 45
Mail: asa@gradeup.se

Besöksadress
GradeUp Academy Borås AB
Skaraborgsvägen 3B
506 30, Borås

 

Personal

VD

Åsa Molander GradeUp

Åsa

Studiecoacher

Erik Göranzon GradeUp

Erik

Robin GradeUp

Robin

Josse GradeUp

Josephine

Patrik GradeUp

Patrik

Farahn GradeUp

Farhan

Farahn GradeUp

Josefine

Farahn GradeUp

Charlotte

Erika GradeUp

Erika

Anders

Anders

Annika

Annika

Ej kort

 

Priser

Introduktionsträff

Innan vi startar upp ett samarbete har vi alltid ett första introduktionsmöte där studiecoach, samordnare, förälder och elev sitter med. På så sätt får eleven möta sin studiecoach och skapa en första relation under avspända förhållanden. Vi kan berätta vad GradeUp kan erbjuda och studiecoachen kan presentera sig för eleven.
Vi bildar oss en uppfattning om elevens behov och diskuterar vilka förväntningar ni har på den hjälp vi erbjuder. Tillsammans gör vi sedan upp en plan med mål och delmål för kommande pass.
Introduktionsträffen är kostnadsfri.

Från 1 augusti 2015 är Rut-avdraget för läxhjälp borttaget

Grundskola  Gymnasiet 

Regelbundet

Av erfarenhet vet vi att om du vill få ut maximalt av din studiehjälp är det bästa att ha regelbunden studiecoachning. Du träffar en och samma coach vid alla pass och tillsammans sätts delmål och mål för resultat upp. För många elever blir studiecoachen både en inspiration och god förebild och i den trygga relationen främjas förmågan att lära.
Väljer du Regelbundet får du:

 • Samma studiecoach vid varje tillfälle
 • Vi dokumenterar vad som görs vid varje pass och ger feedback
 • Vi jobbar aktivt med studieteknik

Pris 520kr/timma

Inför prov

Ta hjälp av en studiecoach inför provet! Du får professionell hjälp att lyckas väl på ditt prov. Här binder man inte upp sig för en hel termin utan bokar fem pass (10 timmar) som fördelas under en period. Det blir intensivt och fokuserat för att nå ett gott resultat för kommande prov!
Väljer du Inför Prov får du:

 • Samma studiecoach vid alla fem tillfällen
 • Dokumentation och feedback
 • Vi jobbar aktivt med studieteknik

Pris 5200kr

Plugga tillsammans

Plugga tillsammans med dina kompisar och en studiecoach. Från 170 kronor/timma.

För de resor som görs utanför Borås kommer en kostad för extra restid tillkomma. (fr:30kr)

Regelbundet

Av erfarenhet vet vi att om du vill få ut maximalt av din studiehjälp är det bästa att ha regelbunden studiecoachning. Du träffar en och samma coach vid alla pass och tillsammans sätts delmål och mål för resultat upp. För många elever blir studiecoachen både en inspiration och god förebild och i den trygga relationen främjas förmågan att lära.
Väljer du Regelbundet får du:

 • Samma studiecoach vid varje tillfälle
 • Vi dokumenterar vad som görs vid varje pass och ger feedback
 • Vi jobbar aktivt med studieteknik

Pris 520/timma

Inför prov

Ta hjälp av en studiecoach inför provet! Du får professionell hjälp att lyckas väl på ditt prov. Här binder man inte upp sig för en hel termin utan bokar fem pass (10 timmar) som fördelas under en treveckorsperiod. Det blir intensivt och fokuserat för att nå ett gott resultat för kommande prov!
Väljer du Inför Prov får du:

 • Samma studiecoach vid alla fem tillfällen
 • Dokumentation och feedback
 • Vi jobbar aktivt med studieteknik

Pris 5000kr

Plugga tillsammans med dina kompisar och en studiecoach! Från 170 kronor/timma.

För de resor som görs utanför Borås kommer en kostad för extra restid tillkomma. (fr:30kr)

BORÅS

Fler betalar för att få läxhjälp

GradeUp P4

Emil och My Bjälhammar har läxhjälp tillsammans med Erik Göranzon. Foto: Caroline Aronsson, P4 Sjuhärad. Emil och My Bjälhammar har läxhjälp tillsammans med Erik Göranzon. Foto: Caroline Aronsson, P4 Sjuhärad.
BORÅS

Fler betalar för att få läxhjälp

I och med att det blivit möjligt att få göra RUT-avdrag för läxhjälp så utnyttjas det av allt fler. Familjen Bjälhammar i Borås utnyttjar RUT-avdraget för läxhjälp till My som går i femman och Emil som går i sjuan. De får hjälp med läxorna av högskolestudenten Erik Göranzon.

Hör hela reportaget här

– Jag tycker att det är kalasbra. De kan lära in på ett annat sätt än vad vi kan. Engelska-glosor kan man ju hjälpa till med men när det är matte eller kemi så kan det vara bra att ta in någon som är 100 procent säker på vad de pratar om, säger pappa Anders Bjälhammar.

Familjen Bjälhammar använder företaget Grade Up mest inför intesiva perioder i skolan, exempelvis när det är dags för prov. Kostnaden blir 235 kronor i timmen när skatteavdraget är gjort.

– Det är bra, det går snabbare att göra läxorna, säger My.

– Dom förklarar bättre, de har precis gått ur skolan så de har kan mer än föräldrarna, säger Emil.

– Det blir mer effektivt när man har bestämt en tid. Det är också roligt att träffa folk, man blir ju kompis med dom, säger Erik Göranzon som extrajobbar med läxhjälp men annars är student på Högskolan i Borås.

I Borås har också kommunen satsat på att erbjuda gratis läxhjälp till de som vill ha. Ett projekt som startade i höstas kan man få hjälp på flera skolor och fritidsgårdar efter skoltid.
Caroline Aronsson
Caroline Aronsson

caroline.aronsson​@sr.se
033-17 75 77
© Copyright Sveriges Radio 2012 | Ansvarig utgivare: Lovisa Vasell | Besöksadress (sthlm) för Sveriges Radio AB – Oxenstiernsgatan 20 – 105 10 Stockholm – växel: 08-784 50 00 | Fler besöksadresser
________________________________________________________________________________________________________________

Artiklar (PDF)

Köpt läxhjälp en väg att nå målet, Borås Tidning

Ett utvecklande jobb

Som studiecoach är du vår viktigaste länk utåt! Vi ställer höga krav och erbjuder samtidigt dig en unik chans till ett flexibelt och utvecklande extrajobb.
Rollen som studiecoach innebär att du arbetar på ett eller flera uppdrag. Du matchas med uppdragen efter ämneskunskaper, uppdragstyp, personlighet och tidsschema. Du väljer själv hur många timmar/vecka som du vill arbeta och ansvarar för att du inte tar på dig för mycket utan att du alltid kan ge 100% på de uppdrag som du har.
Under uppdragen ansvarar du för undervisningen men du får gott om förberedelse under vår internutbildning. Du har också tillgång till kontinuerligt stöd internt om du stöter på utmaningar under uppdragens gång.

Vi söker dig som:

Har ett brinnande engagemang för barn och ungdomar.
Positivt är om du själv är student på högskola/universitet.
Gärna har god beprövad pedagogisk förmåga.
Har förstått och kan leva upp till Våra Löften
Ämneskunskap och en stor lust att lära ut.

Just nu är efterfrågan stor på studiecoacher som kan lära ut matematik och naturorienterade ämnen på grundskole- och gymnasienivå!

Vi erbjuder dig:

Ett utvecklande och fantastiskt roligt extrajobb.
Trygg anställning där du är försäkrad både till, från och under jobbet.
Vidareutbildning.
Fantastiska medarbetare.
Snabb återkoppling och feedback från din arbetsgivare.
Referenser för dina framtida anställningar.

Om du är intresserad att jobba hos oss skickar du in ditt CV, kopia på dina betyg och ett personligt brev.
Vi ser fram emot att få din ansökan!

Ansök här

Utdrag från belastningsregistret
http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/Passansokansdokument/

Fyll i dina uppgifter i ovanstående dokument och skicka in det till polisen per brev eller fax. Du kommer efter ca. två veckor att få hem ett kuvert från polisen som du inte får öppna. Tag med det obrutna kuvertet till oss.